Bài viết này sẽ cung cấp cho mình những từ vựng giờ đồng hồ anhphổ phát triển thành trong Phật học và cung cấp bạn kiếm tìm đọc đa số tài liệu được viết bởi tiếng Anh.

Concepts

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo Phật

The Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ fan đã giác ngộ

Amitabha BuddhaĐức Phật A Di Đà

Medicine BuddhaĐức Phật Dược Sư

Bodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to lớn reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người có thể đạt đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) nhưng lại trì hoãn câu hỏi nhập nát bàn vì những người khác vẫn còn đấy chịu đau khổ

Avalokiteśvara BodhisattvaQuan núm Âm nhân tình tát

a Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi thường Phật giáo

Three JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)

Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam Bảo

The Four Noble TruthsTứ diệu đế

Noble Eightfold PathBát chánh đạo

Middle WayTrung Đạo

Pure Land BuddhismTịnh Độ Tông

Zen BuddhismThiền Tông

Zen MasterThiền Sư

Dharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: gần như sự thật, quy phép tắc chi phối cả vũ trụ

Dharma MasterPháp Sư/ tín đồ giảng pháp

Dharma TalksThuyết pháp

SanghaGiáo hội Tăng-già

Greed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/Si

Sutra /ˈsutrə/Kinh điển

Mantra /ˈmɑntrə/Thần chú

Great Compassion MantraThần chú Đại Bi

Vegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn chay

good/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.

Một số người không ăn mặn tin rằng ăn thịt sẽ tạo cho ác nghiệp

rebirth /ˌriˈbərθ/tái sinh

Nirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: trạng thái im bình và niềm hạnh phúc mà một người dân có được sau thời điểm đã từ bỏ bỏ tất cả những ham ý muốn cá nhân

Emptiness /ˈɛmptinəs/tính Không

Ego /ˈiɡoʊ/Bản ngã
Bạn đang xem: Phật giáo tiếng anh là gì

jenincity.com giới thiệu cùng bạn

*

Học giờ đồng hồ Anh thuộc Tiếng Anh mỗi Ngày:

Cải thiện tài năng nghe (Listening)Nắm vững ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn trường đoản cú vựng (Vocabulary)Học phân phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học giờ đồng hồ Anh ONLINE cùng Tiếng Anh mỗi Ngày


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Irony Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Irony, Từ Irony Là Gì

Vốntừ vựng tiếng Anhcủa các bạn có đầy đủ dùng?

Làm ngay bài bác kiểm tra từ bỏ vựng nhanh dưới đây!