Giải bài 6: Phép trừ các phân thức đại số - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện theo các yêu cầu

a) Làm tính trừ các phân số sau: i) $\frac{4}{5}$ - $\frac{3}{5}$; ii) $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{4}$.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 6: phép trừ các phân thức đại số

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số có cùng mẫu và trừ hai phân số không cùng mẫu.

c) Tương tự trên, em hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu và cộng hai phân thức không cùng mẫu.


B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc kĩ nội dung sau

Muốn trừ các phân thức cho một phân thức khác có cùng mẫu thức, ta trừ các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

$\frac{A}{B}-\frac{C}{B}=frac{A-C}{B}$

Muốn trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Câu 1: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện phép tính

a) $\frac{3}{x – 4}$ - $\frac{2}{4 – x}$;

b) $\frac{x + 2}{x – 1}$ - $\frac{x – 9}{1 – x}$ - $\frac{x – 9}{1 – x}$;

c) $\frac{x + 3}{x^{2} - 1}$ - $\frac{x + 1}{x^{2} – x}$.


=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Xem xét các biến đổi sau đúng hay sai và giải thích:

a) -$\frac{2x}{x – 1}$ = $\frac{2x}{x + 1}$; b) $\frac{1 – x}{1 + x}$ = $\frac{x - 1}{x + 1}$; c) $\frac{x - 4}{x - 1}$ = $\frac{4 - x}{1 - x}$;

d) $\frac{x - 4}{x - 1}$ - $\frac{3x}{1 - x}$ = $\frac{x - 4}{x - 1}$ + $\frac{3x}{x - 1}$ = $\frac{4x - 4}{x - 1}$ = 4


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Tính:

a) $\frac{7}{x - 3}$ - $\frac{4}{3 - x}$; b) $\frac{3}{x + 5}$ - $\frac{2}{x + 2}$; c) $\frac{9}{x - 5}$ - $\frac{6}{x^{2} - 25}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) $\frac{3}{2y + 4}$ - $\frac{1}{3y + 6}$; b) $\frac{1}{2x - 3}$ - $\frac{1}{2x + 3}$;

c) $\frac{1}{xy - x^{2}}$ - $\frac{1}{y^{2} - xy}$; d) $\frac{x + 1}{x + 4}$ - $\frac{x^{2} - 4}{x^{2} - 16}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

a) $\frac{1}{x}$ - $\frac{1}{x + 1}$; b) $\frac{1}{xy - x^{2}}$ - $\frac{1}{y^{2} - xy}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{4x + 13}{5x(x – 7)}$ - $\frac{x - 48}{5x(7 – x)}$; b) $\frac{1}{x – 5x^{2}}$ - $\frac{25x - 15}{25x^{2} - 1}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) $\frac{x + 3}{x}$ - $\frac{x}{x - 3}$ + $\frac{9}{x^{2} – 3x}$; b) $\frac{1}{x - 2}$ - $\frac{6x}{x^{3} - 8}$ + $\frac{x – 2}{x^{2} + 2x + 4}$.


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{3}{2x + 6}$ - $\frac{x – 6}{2x^{2} + 6x}$; b) x$^{2}$ + 1 - $\frac{x^{4} – 3x^{2} + 2}{x^{2} - 1}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Một công ti may phải sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

- Số sản phẩm công ti may phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

- Số sản phẩm thực tế công ti may đã làm được trong một ngày.

- Số sản phẩm công ti may phải làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm công ti may làm thêm trong một ngày với x = 25.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 8 tập 1

Biểu diễn phân thức $\frac{2x + 6}{x^{2} - 4}$ dưới dạng tổng (hoặc hiệu) của hai phân thức có mẫu là đa thức bậc nhất.

Xem thêm: Hsk Là Gì? Chứng Chỉ Hsk Là Gì ? Lợi Thế Khi Có Chứng Chỉ Hsk


=> Xem hướng dẫn giải
Từ khóa tìm kiếm: Giải bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Phép trừ các phân thức đại số 47 vnen toán 8, bài 6 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 8
Giải sgk toán 8 tập 1
Giải sgk toán 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk GDCD 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải mĩ thuật Đan Mạch 8

TRẮC NGHIỆM LỚP 8


Trắc nghiệm GDCD 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm công nghệ 8
Trắc nghiệm tin học 8
Giải sgk lớp 8 VNEN
Soạn văn 8 VNEN
Soạn văn 8 tập 1 VNEN
Soạn văn 8 tập 2 VNEN
Soạn văn 8 VNEN siêu ngắn
Soạn văn 8 tập 1 VNEN giản lược
Soạn văn 8 tập 2 VNEN giản lược
Giải toán 8 tập 1VNEN
Giải toán 8 tập 2 VNEN
Giải khoa học xã hội 8
Giải khoa học tự nhiên 8
Giải GDCD 8 VNEN
Giải công nghệ 8 VNEN
Giải tin học 8 VNEN
Giải tiếng anh 8 VNEN
VBT tiếng Anh 8 tập 1 VNEN
VBT tiếng Anh 8 tập 2 VNEN

TÀI LIỆU LỚP 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8
Chuyên đề toán 8
Chuyên đề lý lớp 8
Chuyên đề Địa Lý 8
Đề ôn thi Hóa 8
Đề ôn tập Toán 8
Đề ôn tập vật lí 8
Đề ôn tập Lịch Sử 8
Giáo án lớp 8
Giáo án toán 8
Giáo án ngữ văn 8
Giáo án vật lý 8
Giáo án hóa 8
Giáo án sinh 8
Giáo án địa lý 8
Giáo án lịch sử 8
Giáo án GDCD 8
Giáo án tiếng Anh 8
Giáo án công nghệ 8
Giáo án tin học 8
Giáo án âm nhạc 8
Giáo án Mỹ Thuật 8
Giáo án thể dục 8
Giáo án VNEN toán 8
Giáo án VNEN văn 8
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 8
*

Kết nối: