- Chọn bài -Bài 1: mở màn về phương trìnhBài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giải khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 2 trang 8: Giải các phương trình:

a) x – 4 = 0;

b) 3/4 + x = 0;

c) 0,5 – x = 0.

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Lời giải

a) x – 4 = 0

⇔ x = 0 + 4

⇔ x = 4

Vậy phương trình gồm một nghiệm độc nhất x = 4

b)3/4 + x = 0

⇔ x = 0-3/4

⇔ x = -3/4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm tuyệt nhất x=-3/4

c) 0,5 – x = 0

⇔ x = 0,5-0

⇔ x = 0,5

Vậy phương trình gồm một nghiệm độc nhất vô nhị x = 0,5

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x/2 = -1;

b) 0,1x = 1,5;

c) -2,5x = 10.


Lời giải

a)x/2 = -1

⇔ x = (-1).2

⇔ x = -2

Vậy phương trình tất cả một nghiệm tốt nhất x = -2

b) 0,1x = 1,5

⇔ x = 1,5/0,1

⇔ x = 15

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm tuyệt nhất x = 15

c) -2,5x = 10

⇔ x = 10/(-2,5)

⇔ x = -4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm độc nhất vô nhị x = – 4

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 9: Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình có một nghiệm độc nhất vô nhị x = 4,8

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và biện pháp giải

Bài 6 (trang 9 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích S của hình thang ABCD theo x bởi hai cách:

1) Tính theo công thức: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

Sau đó, áp dụng giả thiết S = trăng tròn để thu được nhị phương trình tương tự với nhau. Trong hai phương trình ấy, tất cả phương trình như thế nào là phương trình số 1 không?

*

Lời giải:

1) Ta có: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

+ BCKH là hình chữ nhật đề xuất BC = KH = x

+ bh = x

+ AD = AH + HK + LD = 7 + x + 4 = 11 + x.

Vậy S = bảo hành x (BC + DA) : 2 = x.(x + 11 + x) : 2 = x.(2x + 11) : 2.

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

+ ABH là tam giác vuông tại H

⇒ SBAH = 1/2.BH.AH = 1/2.7.x = 7x/2.

+ BCKH là hình chữ nhật

⇒ SBCKH = x.x = x2.

+ CKD là tam giác vuông trên K

⇒ SCKD = 1/2.CK.KD = 1/2.4.x = 2x.

Do đó: S = SABH + SBCKH + SCKD = 7x/2 + x2 + 2x = x2 + 11x/2.

– cùng với S = đôi mươi ta tất cả phương trình

*

Trong nhị phương trình này, không tồn tại phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và giải pháp giải

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Hãy chỉ ra những phương trình hàng đầu trong các phương trình sau:

a) 1 + x = 0


b) x + x2 = 0

c) 1 – 2t = 0

d) 3y = 0

e) 0x – 3 = 0.

Lời giải:

+ Phương trình 1 + x = 0 là phương trình số 1 với a = 1 ; b = 1.

+ Phương trình x + x2 chưa phải phương trình số 1 vì có chứa x2 bậc hai.

+ Phương trình 1 – 2t = 0 là phương trình hàng đầu ẩn t với a = -2 và b = 1.

+ Phương trình 3y = 0 là phương trình bậc nhất ẩn y cùng với a = 3 cùng b = 0.

+ Phương trình 0x – 3 = 0 không hẳn phương trình hàng đầu vì hệ số số 1 a = 0.

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

a) 4x – đôi mươi = 0

b) 2x + x + 12 = 0

c) x – 5 = 3 – x

d) 7 – 3x = 9 – x

Lời giải:

a) 4x – đôi mươi = 0

⇔ 4x = 20

⇔ x = 5

Vậy phương trình gồm nghiệm duy nhất x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = -12

⇔ x = -4

Vậy phương trình vẫn cho tất cả nghiệm tốt nhất x = -4

c) x – 5 = 3 – x

⇔ x + x = 5 + 3

⇔ 2x = 8

⇔ x = 4

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất x = 4

d) 7 – 3x = 9 – x

⇔ 7 – 9 = 3x – x

⇔ -2 = 2x

⇔ x = -1

Vậy phương trình bao gồm nghiệm duy nhất x = -1.

Xem thêm: Bài Tập Hai Mặt Phẳng Vuông Góc Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Giải Toán 11 Bài 4

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và bí quyết giải

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm ngơi nghỉ dạng số thập phân bằng phương pháp làm tròn cho hàng phần trăm.

a) 3x – 11 = 0