Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Quy đồng mẫu số các phân số Trang 22 vbt toán 4 tập 2 , nhằm học xuất sắc toán 4 tập 2 . Nội dung bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng tương tự cách giải những bài tập của bài bác Luyện tập. Giải mã được biên soạn đầy đủ, cụ thể và cụ thể

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bạn vẫn xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 22
*

Bài tập 1: Trang 22 vbt toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số nhị phân số :

a) (3 over 4) và (3 over 5)

b) (7 over 8) và (8 over 7)

c) (9 over 5) và (7 over 12)

Hướng dẫn giải:

a) (3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20;3 over 5 = 3 imes 4 over 5 imes 4 = 12 over 20)

b) (7 over 8 = 7 imes 7 over 8 imes 7 = 49 over 56;8 over 7 = 8 imes 8 over 7 imes 8 = 64 over 56)

c) (9 over 5 = 9 imes 12 over 5 imes 12 = 108 over 60;7 over 12 = 7 imes 5 over 12 imes 5 = 35 over 60)

Bài tập 2: Trang 20 vbt toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu mã số những phân số (2 over 3) và (5 over 12) (chọn 12 mẫu mã số chung(MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Hướng dẫn giải:

$frac23 = frac2 imes 43 imes 4 =frac812$ ( Nhân cả tử số và mẫu mã số cùng với 4)

$frac512 = frac5 imes 112 imes 1 =frac512$ ( Nhân cả tử số và chủng loại số với cùng 1 hay giữ nguyên phân số)

Giải các môn học tập khác

Giải sách giáo khoa lớp 4

Giải giờ Việt 4 tập 1Giải tiếng Việt 4 tập 2Giải sgk toán lớp 4Toán tiếng Anh 4Giải sgk địa lí 4Tiếng anh 4 - tập 1Tiếng anh 4 - tập 2Lịch sử 4Đạo đức lớp 4

Giải vở bài bác tập lớp 4

Giải vở BT giờ Việt 4 tập 1Giải vở BT giờ Việt 4 tập 2Giải vở BT toán lớp 4 tập 1Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

Trắc nghiệm lớp 4

Trắc nghiệm giờ Việt 4 Trắc nghiệm toán 4Trắc nghiệm tiếng anh 4

Giải VNEN lớp 4

VNEN giờ việt 4 tập 1VNEN giờ việt 4 tập 2Toán VNEN lớp 4 tập 1Toán VNEN lớp 4 tập 2Khoa học tập lớp 4 - Sách VNENLịch sử cùng địa lí 4 - Sách VNEN 

Bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 4

BT vào ngày cuối tuần toán 4BT cuối tuần tiếng anh 4BT vào ngày cuối tuần tiếng việt 4

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 4

Các dạng toán lớp 4 thường gặpTuyển tập bài bác văn mẫu mã lớp 4

Bình luận

GIẢI VBT TOÁN 4 - TẬP 2

Chương 3: tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3 - giới thiệu Hình bình hành

Giải bài: tín hiệu chia hết cho 2 Trang 3Giải bài: tín hiệu chia hết mang đến 5 Trang 4Giải bài: rèn luyện Trang 5Giải bài: tín hiệu chia hết đến 9 Trang 6Giải bài: tín hiệu chia hết mang lại 3 Trang 7Giải bài: rèn luyện Trang 7Giải bài: rèn luyện chung Trang 8Giải bài: Ki-lô-mét vuông Trang 9Giải bài: Hình bình hành Trang 11Giải bài: rèn luyện Trang 10

Chương 4: Phân số - những phép tính với phân số - ra mắt Hình thoi

Giải bài: Phân số Trang 15Giải bài: Phân số và phép chia số thoải mái và tự nhiên Trang 16Giải bài xích :Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên và thoải mái ( tiếp) Trang 17Giải bài: rèn luyện Trang 18Giải bài: Phân số cân nhau Trang 19Giải bài: Rút gọn gàng phân số Trang 20Giải bài: luyện tập Trang 21Giải bài: Quy đồng mẫu mã số những phân số Trang 22Giải bài: Quy đồng mẫu mã số những phân số Trang 23Giải bài: rèn luyện Trang 24Giải bài: rèn luyện chung Trang 26Giải bài: đối chiếu hai phân số bao gồm cùng mẫu số Trang 27Giải bài: rèn luyện Trang 27Giải bài: đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số Trang 28,29Giải bài: rèn luyện Trang 30,31Giải bài: luyện tập chung Trang 32Giải bài: luyện tập chung Trang 33Giải bài: luyện tập chung Trang 34Giải bài:Phép cộng phân số Trang 35Giải bài: luyện tập Trang 37Giải bài: rèn luyện Trang 38Giải bài:Phép trừ phân số Trang 39Giải bài:Phép trừ phân số Trang 40Giải bài: rèn luyện Trang 41Giải bài: luyện tập chung Trang 42Giải bài: Phép nhân phân số Trang 43Giải bài: luyện tập Trang 44Giải bài: rèn luyện Trang 45Giải bài: tra cứu phân số của một trong những Trang 46Giải bài: Phép phân tách phân số Trang 47Giải bài: rèn luyện Trang 48Giải bài: rèn luyện Trang 49Giải bài: luyện tập chung Trang 50,51Giải bài: luyện tập chung Trang 51,52Giải bài: rèn luyện chung Trang 53Giải bài: luyện tập chung Trang 54,55Giải bài: Hình thoi Trang 56Giải bài: diện tích s hình thoi Trang 57Giải bài: rèn luyện Trang 58Giải bài: rèn luyện chung Trang 60

Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bạn dạng đồ

Giải bài: reviews tỉ số Trang 61,62Giải bài: Tìm nhì số lúc biết tổng với tỉ số của nhì số kia Trang 62,63Giải bài: luyện tập Trang 64Giải bài: luyện tập Trang 65,66Giải bài: rèn luyện chung Trang 67,68Giải VBT toán 4 tâp 2 bài: Tìm nhị số lúc biết hiệu với tỉ số của nhị số Trang 68,69Giải bài : luyện tập Trang 71,72Giải bài: rèn luyện Trang 70Giải bài xích : rèn luyện chung Trang 73,74Giải bài xích : rèn luyện chung Trang 75,76Giải bài xích : Tỉ lệ phiên bản đồ Trang 77,78Giải bài bác : Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ Trang 79Giải bài bác : Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ Trang 80Giải bài bác :Thực hành Trang 81Giải bài xích : thực hành thực tế Trang 82

Chương 6: Ôn tập

Giải bài bác : Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái Trang 83,84Giải bài bác : Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên Trang 84,85Giải bài bác : Ôn tập về số tự nhiên Trang 85,86Giải bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 87,88Giải bài : Ôn tập các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái Trang 88,89Giải bài bác : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 89,90Giải bài xích : Ôn tập về biểu trang bị Trang 91Giải bài : Ôn tập về phân số Trang 92,93Giải bài xích : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 93,94,95Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 95,96Giải bài xích : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 97Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 98Giải bài bác : Ôn tập về đại lượng Trang 99,100Giải bài xích : Ôn tập về đại lượng Trang 101Giải bài : Ôn tập về đại lượng Trang 102,103Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 1Đề thi toán học tập kì 2 lớp 4 số 2Đề thi toán học tập kì 2 lớp 4 số 3Đề thi toán học tập kì 2 lớp 4 số 4Đề thi toán học tập kì 2 lớp 4 số 5Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 6