Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo phát hành góp cho học sinh học tập các tài năng giải toán tè học.Cuốn sách bao hàm bài tập rèn luyện của những phần vào sách giáo khoa toán lớp 5.

Giới thiệu chương trình học tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 :

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập quan niệm về phân sốBài 2. Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân sốBài 3. Ôn tập: đối chiếu hai phân sốBài 4. Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân sốBài 9. Hỗn sốBài 10. Hỗn số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Rèn luyện chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toánBài 17. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Luyện tập chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchBài 26. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Rèn luyện chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Quan niệm số thập phânBài 33. Quan niệm số thập phân (tiếp theo)Bài 34: hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 36. Nhì phân số bằng nhauBài 37. So sánh hai phân số thập phânBài 38. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 39. Rèn luyện chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 41. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Rèn luyện chungBài 47. Tự kiểm traBài 48. Cộng hai số thập phânBài 49. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 50. Tổng những số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ hai số thập phânBài 53. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 54. Rèn luyện chungBài 55. Nhân một số trong những thập phân với một vài tự nhiênBài 56. Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một vài thập phân với một vài thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Rèn luyện chungBài 63. Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiênBài 64. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 65. Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà lại thương kiếm được là một số trong những thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một vài tự nhiên cho một số thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một vài thập phân cho một trong những thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Luyện tập chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 81+82. Luyện tập chungBài 83. Reviews máy tính vứt túiBài 84. Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88. Rèn luyện chungBài 89. Trường đoản cú kiểm tra

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 2Bài 90. Hình thangBài 91. Diện tích hình thangBài 92. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 93. Luyện tập chungBài 94. Hình tròn. Đường trònBài 95. Chu vi hình trònBài 96. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 97. Diện tích hình trònBài 98. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 99. Luyện tập chungBài 100. Trình làng biểu đồ gia dụng hình quạtBài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tíchBài 103. Rèn luyện chungBài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106. Luyện tậpBài 107. Diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 109. Luyện tập chungBài 110. Thể tích của một hìnhBài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112. Mét khốiBài 113. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115. Thể tích hình lập phươngBài 116 + 117. Rèn luyện chungBài 118*. Trình làng hình trụ. Trình làng hình cầuBài 119 + 120. Rèn luyện chungBài 121. Từ bỏ kiểm traCHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀUBài 122. Bảng đơn vị đo thời gianBài 123. Cộng số đo thời gianBài 124. Trừ số đo thời gianBài 125. Luyện tậpBài 126. Nhân số đo thời gian với một sốBài 127. Phân chia số đo thời hạn cho một sốBài 128. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 129. Rèn luyện chungBài 130. Vận tốcBài 131. Luyện tậpBài 132. Quãng đườngBài 133. Luyện tậpBài 134. Thời gianBài 135. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 136 + 137 + 138. Rèn luyện chungCHƯƠNG 5. ÔN TẬPBài 139. Ôn tập về số tự nhiênBài 140 + 141. Ôn tập về phân sốBài 142 + 143. Ôn tập về số thập phânBài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượngBài 146. Ôn tập về đo diện tíchBài 147. Ôn tập về đo thể tíchBài 148. Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tíchBài 149. Ôn tập về đo thời gianBài 150. Phép cộngBài 151. Phép trừBài 152. Luyện tậpBài 153. Phép nhânBài 154. Luyện tậpBài 155. Phép chiaBài 156 + 157. Luyện tậpBài 158. Ôn tập về những phép tính với số đo thời gianBài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một trong những hìnhBài 160. Luyện tậpBài 161. Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số hìnhBài 162. Luyện tậpBài 163. Luyện tập chungBài 164. Một số dạng vấn đề đã họcBài 165 + 166 + 167. Luyện tậpBài 168. Ôn tập về biểu đồBài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa lớp 5 môn toán


Xem thêm: Ôn Tập Chương 2 Toán 12 - Giải Toán 12 Bài Ôn Tập Chương 2

Luyện tập chungBài 175. Tự kiểm soát – VBT Toán 5