- Chọn bài -Các số tất cả bốn chữ sốLuyện tập trang 94Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95Các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) trang 96Số 10 000 - Luyện tậpĐiểm trung tâm - Trung điểm của đoạn thẳng.Luyện tập trang 99So sánh những số trong phạm vi 10 000Luyện tập trang 101Phép cộng những số vào phạm vi 10 000Luyện tập trang 103Phép trừ các số trong phạm vi 10 000Luyện tập trang 105Luyện tập phổ biến trang 106Tháng - NămLuyện tập trang 109Hình tròn, tâm, mặt đường kính, buôn bán kínhVẽ trang trí hình trònNhân số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ sốLuyện tập trang 114Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 116Chia số gồm bốn chữ số với số gồm một chữ sốChia số có bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118Chia số bao gồm bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo) trang 119Luyện tập trang 120Luyện tập chung trang 120Làm quen thuộc với chữ số La MãLuyện tập trang 122Thực hành coi đồng hồThực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo)Bài toán liên quan đến rút về đối chọi vịLuyện tập trang 129 Phần 1Luyện tập trang 129 Phần 2Tiền vn trang 130Luyện tập trang 132Làm quen với những thống kê số liệuLàm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo)Luyện tập trang 138

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: trên đây

Sách giải toán 3 rèn luyện trang 105 giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 105 SGK Toán 3):

*

Lời giải:

Nhẩm và ghi công dụng như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10000 – 8000 = 2000

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 3): Tính nhẩm theo mẫu

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

8400 – 3000 = 5400

3600 – 600 =

6200 – 4000 =

7800 – 500 =

4100 – 1000 =

9500 – 100 =

5800 – 5000 =

Lời giải:

3600 – 600 = 3000

6200 – 4000 = 2200

7800 – 500 = 7300

4100 – 1000 = 3100


9500 – 100 = 9400

5800 – 5000 = 800

Bài 3 (trang 105 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528

9061 – 4503

b) 6473 – 5645

4492 – 833

Lời giải:

*
*

Bài 4 (trang 105 SGK Toán 3):
Một kho tất cả 4720 kg muối, lần đầu gửi đi 2000kg muối hạt sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi vào kho sót lại bao nhiêu kilogam muối ? (giải thích bằng hai cách)

Lời giải: