Tuổi chị với tuổi em cộng lại được (36) tuổi. Em yếu chị (8) tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số to = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Bạn đang xem: Sách toán lớp 4 trang 48

Lời giải đưa ra tiết:

*

Tuổi em là: ((36 - 8) : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi ;

Em: (14) tuổi.


Một thư viện trường học tập cho học sinh mượn (65) quyển sách bao gồm hai loại: sách giáo khoa cùng sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế sách xem thêm là (17) quyển.Hỏi thư viện vẫn cho học viên mượn từng loại bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Số sách giáo khoa thư viện cho học viên mượn là:

((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

Số sách bài viết liên quan thư viện cho học sinh mượn là:

(41 - 17 = 24) (quyển)

Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng trước tiên làm được thấp hơn phân xưởng sản phẩm công nghệ hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm cho được bao nhiêu thành phầm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

*

Xưởng trước tiên làm được số sản phẩm là:

((1200 - 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

Xưởng lắp thêm hai làm được số sản phẩm là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: Xưởng vật dụng nhất: (540) sản phẩm;

Xưởng lắp thêm hai: (660) sản phẩm.


Bài 5


Video gợi ý giải


Thu hoạch từ nhị thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch sinh sống thửa ruộng đầu tiên được nhiều hơn nữa ở thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh hoạt mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm sơ đồ

*

Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Số thóc thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng trước tiên là:

((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

(30) tạ = (3000kg)

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng lắp thêm hai là: 

(30 - 8 = 22) (tạ) 

( 22) tạ = (2200 kg)

Đáp số: Thửa ruộng trước tiên : (3000kg) thóc; 

Thửa ruộng lắp thêm hai : (2200 kg) thóc.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 75 Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Hay Nhất

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 2156 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.