Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ jenincity.com.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.

Bạn đang xem: Scampi là gì, scampi giờ đồng hồ anh là gì

This is not inconsiderable trade in financial terms, but it is not the kind of high-value hàng hóa which lobster, scampi và so on represent. The monk fish is important for our fishermen because it fetches a high price nowadays; it is palmed off in many restaurants as scampi because of its quality. The smell of the blossom has however been described as a faint but disgusting smell compared to rotting scampi, soiled sheets or wet carpets. những quan điểm của các ví dụ bắt buộc hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên jenincity.com jenincity.com hoặc của jenincity.com University Press hay của những nhà cấp cho phép.


Bạn đang xem: Scampi là gì

*

*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập jenincity.com English jenincity.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Reinforced Là Gì, Nghĩa Của Từ Reinforced

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt giờ Hà Lan–Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Ả Rập giờ đồng hồ Anh–Tiếng Catalan tiếng Anh–Tiếng trung quốc (Giản Thể) tiếng Anh–Tiếng trung hoa (Phồn Thể) giờ Anh–Tiếng Séc giờ đồng hồ Anh–Tiếng Đan Mạch tiếng Anh–Tiếng nước hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay giờ đồng hồ Anh–Tiếng mãng cầu Uy giờ đồng hồ Anh–Tiếng Nga giờ đồng hồ Anh–Tiếng Thái giờ Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giờ đồng hồ Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語