Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài bác 55 : đối chiếu số lớn gấp mấy lần số nhỏ bé tập 1 với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Số ?

Số hình tròn trụ ở sản phẩm trên vội vàng ….. Lần số hình trụ ở mặt hàng dưới.

Bạn đang xem: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

*

Phương pháp giải:

- Đếm số hình tròn ở sản phẩm trên cùng hàng dưới.

- lấy số hình tròn hàng trên phân chia cho hàng dưới rồi điền số tương thích vào chỗ trống.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số hình trụ ở mặt hàng trên vội vàng 3 lần số hình tròn ở sản phẩm dưới.

b) Số hình tròn ở mặt hàng trên cấp 4 lần số hình tròn trụ ở hàng dưới.


Bài 2

 Ngăn trên bao gồm 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới tất cả số sách cấp mấy lần phòng trên ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

*

Lấy số cuốn sách của phòng dưới phân tách cho số cuốn sách của chống trên. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ngăn dưới bao gồm số sách gấp phòng trên số lần là :

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số : 3 lần. 


Bài 3

Một nhỏ chó khối lượng 15kg, một nhỏ thỏ trọng lượng 3kg. Hỏi con chó nặng vội vàng mấy lần bé thỏ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

*

Lấy trọng lượng của nhỏ chó phân tách cho khối lượng của nhỏ thỏ. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Con chó cân nặng gấp nhỏ thỏ chu kỳ là :

15 : 3 = 5 (lần)

Đáp số : 5 lần. 


Bài 4

Tính :

a) Chu vi hình tam giác ABC :

*

b) Chu vi hình vuông MNPQ :

*
 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài cha cạnh AB; BC; AC.

- Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài của những cạnh của hình vuông vắn đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi tam giác ABC là:

AC + CB + ba = 3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Đáp số : 9cm.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 152 Luyện Tập Chung, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 152 Sgk Toán 4

b) Chu vi hình vuông vắn MNPQ là:

MN + NP + PQ + QM = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

Đáp số : 8cm. 

 jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.