Hình vỏ hộp chữ nhật là giữa những hình thường gặp trong thực tế và trong Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối hộp chữ nhật như vậy nào? bí quyết tính diện tích hình hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc jenincity.com theo dõi bài viết dưới trên đây để biết được toàn cục kiến thức về Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Thể tích của hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một trong những hình trong không khí 3 chiều, trong đó mọi khía cạnh của nó đều là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu hotline 2 mặt bất kể đối diện nhau là mặt đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Cách làm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng lớn nhân chiều cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích s đáy và chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình hộp chữ nhật

- diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác định các đại lượng tất cả trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có mẫu mã hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần xác định các đại lượng gồm trong công thức tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong vũng nước (trên hình)

a. Xác định chiều lâu năm của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh lâu năm nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc phía bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều nhiều năm = 5 m.

b. Xác minh chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn duy nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hay dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh ngắn độc nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài cùng chiều rộng của hình vừa lòng chữ nhật. Bạn có thể do độ cao của vũng nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều nhiều năm và chiều cao tùy ý, ko cần lưu ý đến thứ từ bỏ trước, sau. Áp dụng bí quyết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho vũng nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tất cả chiều dài cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 cm, chiều cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta hoàn toàn có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ đựng nước có hình dạng hộp chữ nhật rất có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và độ cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ chứa nước là:

*

Bài 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật cùng với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng lớn là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 175 Ôn Tập Về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Bởi thế khi áp dụng những công thức tính ta đã có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang đến hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: cho hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang đến hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang lại hình lập phương có những cạnh có độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 centimet 3B.125/3 cm 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ có AB = 6cm; BC = 8cm với thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật gồm độ dài là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
jenincity.com