Nhiều bằng chứng được tìm kiếm thấy, gồm cả tách bóc cà phê của Cassetti được tẩm bằng một loại thuốc Barbiturat, một chiếc khăn thêu có chữ H và, ở vùng của bà Hubbard, dòng khuy áo trong bộ đồng phục của một nhạc trưởng.

Bạn đang xem: Thêu tiếng anh là gì


More evidence is found, including Cassetti"s coffee cup laced with barbital, an embroidered handkerchief and, in Mrs. Hubbard"s compartment, the button of a conductor"s uniform.
(Thi-thiên 2:2, 6-9; Khải-huyền 19:11-21) Đây thiết yếu là ý nghĩa của điều người ta cầu xin khi gọi Kinh Lạy Cha: “Nước phụ vương trị đến, ý cha thể hiện dưới đất”.—Ma-thi-ơ thêu> 6:10, Trịnh Văn Căn.
(Psalm 2:2, 6-9; Revelation 19:11-21) People pray for this outcome when they recite the Lord’s Prayer, saying: “Thy kingdom come. Thy will be done in earth.” —Matthew 6:10, King James Version.
Qadree EI-Amin cho rằng nhiều nghệ sỹ pop "thêu dệt những màn biểu diễn theo cá tính dance-diva của Janet."
Qadree EI-Amin remarked that many pop artists "pattern their performances after Janet"s proven dance-diva persona."
Thời Gothic, 1 loạt bộ bảy mẫu thảm thêu về vấn đề săn bắt kỳ lân đã trở nên danh tiếng và là 1 trong mũi nhọn đắt giá trong ngành sản xuất thảm châu Âu, kếp hòa hợp cả hai công ty đề cụ tục với tôn giáo.
The famous late Gothic series of seven tapestry hangings The Hunt of the Unicorn are a high point in European tapestry manufacture, combining both secular and religious themes.
36 Chẳng hạn, trước đó có Thêu-đa nổi lên, trường đoản cú xưng là fan quan trọng, và khoảng 400 tín đồ nam đã gia nhập đảng của ông.
36 For instance, before these days Theuʹdas rose up, saying he himself was somebody, & a number of men, about 400, joined his party.
Khi nghiên cứu và phân tích về “nhân vật lịch sử hào hùng Giê-su”, nhiều học giả cho rằng các lời trần thuật của Phúc Âm về ngôi tuyển mộ trống không và đầy đủ lần xuất hiện thêm của Chúa Giê-su sau khi sống lại chỉ trọn vẹn là chuyện bịa đặt, được thêu dệt hơi lâu sau cái chết của ngài nhằm ủng hộ hầu hết tuyên truyền về quyền lực trên trời của ngài.
In their tìm kiếm for “the historical Jesus,” various scholars argue that the Gospel accounts of the empty tomb and Jesus’ post-resurrection appearances are pure fiction, devised long after his death in order to tư vấn claims of his heavenly power.
Nhưng lúc tôi đọc hầu hết tài liệu lịch sử hào hùng và những bản miêu tả đương thời, tôi nhận ra rằng gồm một điều vẫn tồn tại thiếu, trong tất cả những bản miêu tả thảm thêu mà lại tôi đang đọc.
But as I began lớn read historical documents and contemporary descriptions, I found there was a kind of a missing component, for everywhere I came across descriptions of tapestries.
13 Ngươi trang sức mình bằng vàng bạc, áo quần của ngươi toàn là vải vóc lanh mịn, vải sang trọng và một áo thêu.
13 You kept adorning yourself with gold and silver, and your clothing was fine linen, costly material, & an embroidered garment.
8 gắng nhưng, tôi hồi âm mang lại hắn như vầy: “Không hề gồm chuyện như ông nói; ông chỉ từ thêu dệt vào trí tưởng tượng* thôi”.
8 However, I sent him this reply: “None of the things you are saying have taken place; you are making them up out of your own imagination.”
Điều nên nói là, nghệ thuật được hài hòa với technology từng thời, dù có sơn trên đá, như nấm mồ của những chư vị vào thời Ai cập cổ đại, hay là điêu khắc trạm nổi bên trên cột đá, giỏi là bức màn thêu lâu năm 200 foot, hay một bức domain authority hươu trang trí với nhánh cây trải lâu năm 88 trang giấy xếp.
What"s happening is, an art form is colliding with a given technology, whether it"s paint on stone, like the Tomb of Menna the Scribe in ancient Egypt, or a bas-relief sculpture rising up a stone column, or a 200-foot-long embroidery, or painted deerskin and tree bark running across 88 accordion-folded pages.
Phía trong lều yurt có thể trưng bày nhiều sản phẩm thể hiện tài khéo léo của thanh nữ Kazakh trong vấn đề thêu, dệt và có tác dụng thảm.
The interior of a yurt can be a showplace for Kazakh women’s diverse embroidering, weaving, và carpet-making skills.
Nhiều phụ nữ cũng sẽ lựa chọn đông đảo bộ quần áo anarkali thêu nặng nề hơn cho các chức năng đám cưới và các sự kiện.
Thảm thêu cung cấp một tấm bạt lớn có lợi mà fan tài trợ có thể mô tả những nhân vật mà họ có nhu cầu được liên kết, hoặc ngay cả bạn dạng thân họ, và xung quanh điều đó, phần đông tấm thảm thêu cực kỳ đắt đỏ.
Tapestries effectively provided a vast canvas on which the patrons of the day could depict the heroes with whom they wanted lớn be associated, or even themselves, và in addition to that, tapestries were hugely expensive.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 23 Toán 12, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 23, 24 Sgk Giải Tích 12


Điều này vẫn dẫn đến mẩu chuyện thêu dệt được nói đi đề cập lại rằng những máy cất cánh Bf 110 được hộ tống vị máy bay Bf 109.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M