Cùng đứng đầu lời giải tò mò kiến thức về bài toán tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu nhé

Phương pháp tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu

- bước 1 : xác định tổng và hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

- Bước 2 : Đại lượng làm sao là số bé bỏng – Đại lượng như thế nào là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số bự = Số bé + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = Số lớn – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ thiết bị tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu

*
Tìm nhị số biết tổng với hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 cùng 6" width="475">

Bài tập

Bài 1. Tìm hai số bao gồm tổng bởi 94 cùng hiệu bằng 12.

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số bé xíu là:

94 – 12 = 82

Số nhỏ nhắn là:

82 : 2 = 41

Số mập là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An với Bình có 70 viên bi, hiểu được nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi chúng ta có từng nào bi?

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số có hiệu bởi 47, biết rằng nếu đem số đầu tiên cộng số thứ hai rồi cùng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Lũy Thừa Lớp 12 Bài 1: Lũy Thừa, Toán 12 Bài 1: Lũy Thừa

Bài giải:

Theo đề bài ta có:

Số trước tiên + Số máy hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần kiếm tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: kiếm tìm 2 số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 và 6; b - 60 và 12; c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số nhỏ nhắn là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 với 15

b, Số mập là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé xíu là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 và 36

c, Số phệ là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 và 212

Bài 7: Trường Tiểu học tập Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn nữa số học viên nữ là 48 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của ngôi trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học sinh nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học viên nữ của ngôi trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học tập sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh thường xuyên là 24 cm và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã mang lại ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: