- trường hợp nhân cả tử và mẫu mã của một phân thức với cùng 1 đa thức khác nhiều thức ko thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của phân thức lớp 8

( dfracAB= dfracA.MB.M) ( (M) là một trong những đa thức khác đa thức (0))

- Nếu phân chia cả tử và mẫu mã của một đa thức cho 1 nhân tử phổ biến của bọn chúng thì được một phân thức bởi phân thức đã cho.

( dfracAB= dfracA : NB : N) ( (N) là 1 trong nhân tử chung)

Ví dụ: 

(eginarrayldfracxx + 1 = dfracx.2xleft( x + 1 ight).2x = dfrac2x^22x^2 + 2x\dfrac15x^23xleft( 2x + 1 ight) = dfrac15x^2:3x3xleft( 2x + 1 ight):3x = dfrac5x2x + 1endarray)

2. Qui tắc đổi dấu

 Nếu đổi lốt cả tử và chủng loại của một phân thức thì được một phân thức mới bằng phân thức đang cho.

Xem thêm: Toán 11 Bài 1: Phương Pháp Quy Nạp Toán Học 11, Phương Pháp Quy Nạp Toán Học

( dfracAB= dfrac-A-B)

Ví dụ: (dfrac3x4 = dfrac - 3x - 4)

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 57 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.