những em học sinh hãy thuộc jenincity.com tò mò và làm bài tập về toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân nhé. đặc điểm này sẽ giúp đỡ các em giải bài bác tập một cách hối hả và công nghệ hơn. Bọn chúng mình cùng phi vào bài học tập nào!Tương từ bỏ phép cộng, phép nhân cũng đều có tính chất giao hoán. Hôm nay, hãy thuộc jenincity.com tò mò và làm bài bác tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép nhân

Sau đó những em thử áp dụng đặc điểm này để gia công một số bài bác tập tự luyện và bài tập Sách giáo khoa nhé!

1. Ví dụ về đặc thù giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan sát và đối chiếu giá trị của biểu thức a x b cùng b x a trong bảng sau:

*

a x b = b x a

2. Kỹ năng về tính chất giao hoán của phép nhân

Công thức tổng quát của đặc điểm giao hoán vào phép nhân

A x B = B x A

Phát biểu về đặc điểm giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không núm đổi.

*

3. Bài xích tập vận dụng đặc điểm giao hoán của phép nhân (Có khuyên bảo giải + đáp án)

3.1. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. Viết số tương thích vào nơi trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123

= 5535

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Bài 3: Điền vệt >

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Lý giải và đáp án

Bài 1. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2. triển khai bài tập theo mẫu đề bài bác cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân để đối chiếu mà không bắt buộc tính tác dụng của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài xích tập từ luyện toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1: Viết số tương thích vào chỗ trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm nhì biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 5 × 2100 b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8 d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7 g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình tiếp sau đây có từng nào hình chữ nhật?

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: những cặp biểu thức bằng nhau là

a - db - ec - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Đáp án:

*

Bài 2.

Xem thêm: “ Chuyên Viên Trong Tiếng Anh Là Gì ? Chuyên Viên Bằng Tiếng Anh

Tính:

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm nhì biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a ; b) a x 0 = 0 x a = 0

Trên đấy là nội dung về toán lớp 4tính chất giao hoán của phép nhân. jenincity.com còn không hề ít nội dung kiến thức quan trọng đặc biệt khác giúp những em học tốt toán lớp 4.