lúc này jenincity.com sẽ ra mắt toán lớp 4 tính chất phối kết hợp của phép cộng đến những em học sinh. Đây là trong những tính chất đặc biệt quan trọng của phép cộng, rất có thể áp dụng vào bài bác tập giúp các em triển khai phép tính cấp tốc hơn.Khi thực hiện phép tính cộng, có cách nào để làm bài một cách nhanh hơn nhưng vẫn bảo vệ được thiết yếu xác? chúng mình hãy cùng bước vào bài học tập Toán lớp 4 tính chất phối hợp của phép cùng nhé.

Bạn đang xem: Tính chất kết hợp của phép cộng

1. Ví dụ về tính chất phối hợp của phép cộng

Dưới đấy là bảng so sánh giá trị của nhì biểu thức (a + b) + c cùng a + (b + c) vào bảng sau:

a

b

c

(a + b )+ c

a + (b+ c)

5

4

6

(5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

35

15

20

(35 + 15) + đôi mươi = 50 + trăng tròn = 70

35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128

28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

Ta thấy quý hiếm của (a + b ) + c cùng của a + (b + c) luôn luôn luôn bằng nhau, ta viết:

(a +b ) + c = a + (b +c)

Khi cùng một tổng nhị số với số đồ vật ba, ta rất có thể cộng số đầu tiên với tổng của số lắp thêm hai cùng số thứ ba.

Kết luận: lúc đổi bí quyết cộng những số trong biểu thức với nhau thì quý giá biểu thức cùng không đổi.

2. Kỹ năng và kiến thức về tính chất kết hợp của phép cộng

*

3. Bài tập vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng (Có lý giải giải + đáp án)

3.1. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: Tính:

a) 5264 + 3978 + 4736

b) 42716 + 37284 + 6767

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 35 + 19

b) 78 + 65 + 135 + 22

Câu 3. Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh dịch cho trẻ em em. Lần đầu gồm 1465 em tiêm chống bệnh, lần sau có không ít hơn trước tiên 335 em tiêm chống bệnh. Hỏi cả nhị lần tất cả bao nhiêu em đã tiêm chống bệnh?

3.2. Hướng dẫn

Câu 1: áp dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng để nhóm hầu như số hạng bao gồm tổng là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau. Tự đó, tính tổng sẽ nhanh và chính xác hơn.

a) 5264 + 3978 + 4736 = (5264 + 4736) + 3978

= 10 000 + 3978 = 13 978

b) 42716 + 37284 + 6767 = (42716 + 37284) + 6767

= 80000 + 6767 = 86767

Câu 2: Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm hầu như số hạng gồm tổng là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau. Trường đoản cú đó, tính tổng sẽ nhanh và chính xác hơn.

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19) + 35

= 100 + 35

= 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = (78 + 22) + (65 + 135)

= 100 + 200

= 300

Câu 3: Đầu tiên họ tính số em tiêm phòng lần thứ hai trước, tiếp đến cộng kết quả đó cùng với số trẻ nhỏ tiêm phòng lần 1 mà lại đề bài xích đã cho sẽ ra được kết quả.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang Lớp 5 Trang 93, 94 Diện Tích Hình Thang

Số em tiêm phòng bệnh lần đồ vật hai là:

1465 + 335 = 1800 (em)

Số em tiêm phòng bệnh cả hai lần là:

1465 + 1800 = 3265 (em)

Đáp số: 3265 (em)

4. Bài xích tập tự luyện toán lớp 4 tính chất phối hợp của phép cùng (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập trường đoản cú luyện

Câu 1. Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 72 + 9 + 8

b) 37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4

d) 85 + 99 + 1

e) 67 + 98 + 33

f) 25 + 19 + 5

Câu 2. Tính nhanh:

a) 145 + 86 + 14 + 55

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

c) 34000 + 57859 + 66000

d) 8973 + 45783 + 46027 + 54217

Câu 3:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị chức năng đo). Gọi p là chu vi, S là diện tích s của hình chữ nhật. Ta có

P = (a + b) x 2 và S = a b

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

P = (a +b)× 2

S = a × b

6cm

3cm

24cm

6cm

9cm

9cm

4.2. Đáp án:

Câu 1:

a) 89

b) 58

c) 78

d) 185

e) 198

f) 49

Câu 2:

a) 300

b) 45

c) 157859

d) 155000

Câu 3:

a

b

P = (a +b)× 2

S = a × b

6cm

3cm

(6 + 3) x 2=36 (cm)

6 x 3= 18 (cm2)

24cm

6cm

(24 + 6) x 2= 60 (cm)

24 x 6= 144 (cm2)

9cm

9cm

(9 + 9) x 2= 36 (cm)

9 x 9= 81 (cm2)

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán tính chất kết hợp của phép cùng lớp 4

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 4): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)

3254 + 146 + 16984367 + 199+5014400 + 2148 + 252

b)

921 + 898 + 20791255 + 436 + 145467 + 999 + 9533

Lời giải:

a)

3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698

= 3400 + 1600 +98= 5000 + 98

= 5098

4367 + 199+501 = 4367 + 700

= 4300 + 700 + 67 = 5000 + 67 = 5067

4400 + 2148 + 252= 4400 + 2400 = 6800

b)

921 + 898 + 2079= 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145= 1400 + 436 = 1836467 + 999 + 9533= 10000 + 999 = 10999

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 4): Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu nhận thấy 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm chi phí đó dấn được từng nào tiền?

Lời giải:

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm chi phí nhận được số chi phí là:

162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 (đồng)

Lưu ý:

Có thể tính nhẩm như sau:

…= 75 500 000 + 14 500 000 + 86 950 000

= 90 000 000 + 86 950 000

= 176 950 000 (đồng)

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ phù hợp vào khu vực chấm:

a) a + 0 =… + a =…

b) 5 + a = … + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a +..

Lời giải:

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Trên đó là nội dung bài học Toán lớp 4 Tính chất phối kết hợp của phép cộng. Ngoài ra jenincity.com còn rất nhiều nội dung và bài bác tập độc đáo khác mà những em có thể tham khảo trên hệ thống.