Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức là việc gây nhiều trở ngại cho nhỏ khi học. Bài học này jenincity.com cung cấp một số dạng toán với quy tắc tính.Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức là vấn đề gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học kinh nghiệm này jenincity.com cung cấp một số trong những dạng toán với quy tắc tính.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối cùng nhau bởi các phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là hiệu quả sau khi tiến hành các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là hiệu quả của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó:

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là cực hiếm của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1Thứ trường đoản cú ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ tự ưu tiên phép tính đựng cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính cực hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ từ bỏ ưu tiên với biểu thức cất dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. Sau đó thực hiện những phép tính xung quanh ngoặc.

VD: Tính quý giá biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong các ngoặc (), <>, thì thực hiện theo vật dụng tự như sau: ngoặc tròn () đến ngoặc vuông <> và cuối cùng là ngoặc nhọn .

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên đây những con cần được học thuộc bằng cách rèn luyện làm cho nhiều bài bác tập.

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức

Các nhỏ hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bắt đầu từ những dạng toán cơ bản, dần dần lên nâng cao. Gồm như vậy, những con mới rất có thể nắm vững các quy tắc tính cực hiếm biểu thức. Nên bắt đầu dạy con các dạng toán từ 2 mang đến 3 phép tính.

Dưới đấy là các bài bác tập toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức từ cơ bạn dạng đến nâng cao, các con cùng phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng câu hỏi tính quý giá biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính các giá trị biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng việc tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con yêu cầu nắm chắc những kiến thức cơ bạn dạng và phương pháp tính quý hiếm biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cao dưới đây.

Xem thêm: Giải Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm Giải Tích 12 Ôn Tập Cuối Năm, Ôn Tập Cuối Năm Giải Tích 12

Bài 1:

Tính nhanh giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng giá trị của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 cái tất, được xếp những vào vào 3 phòng tủ. Hỏi mỗi phòng tủ gồm bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính cực hiếm biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số tất cả số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của hàng số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngăn tủ bao gồm số dòng tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi chống tủ có số đôi tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song tất.

Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức không khó khăn nếu nhỏ nắm có thể quy tắc với rèn luyện thường xuyên xuyên. Các bậc bố mẹ cùng nhỏ tham gia những khóa học trên jenincity.com nhằm học toán không hề là chuyện nặng nề nhằn!