Phát biểu cùng viết tỉ lệ thức thể hiện hai đoạn trực tiếp AB với CD tỉ lệ với nhị đoạn thằng A"B" và C"D".

Bạn đang xem: Toán 8 ôn tập chương 3 hình học

Trả lời:

Định nghĩa: hai đoạn thẳng AB với CD điện thoại tư vấn là tỉ lệ với nhì đoạn trực tiếp A"B" cùng C"D" nếu có tỉ lệ thức:

*

Câu hỏi ôn tập 2 trang 89 Toán 8 tập 2:  

Phát biểu, vẽ hình, ghi trả thiết và tóm lại của định lý Talet vào tam giác.

Trả lời:

Định lý Talet vào tam giác:

Nếu một mặt đường thẳng tuy vậy song với cùng 1 cạnh của một tam giác và giảm hai cạnh còn sót lại thì nó định ra trên nhì cạnh ấy hầu hết đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.

*

Câu hỏi ôn tập 3 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu, vẽ hình, ghi trả thiết và tóm lại của định lý Talet đảo.

Trả lời:

Định lý Talet đảo:

Nếu 1 mặt đường thẳng cắt 2 cạnh của một tam giác cùng định ra bên trên 2 cạnh ấy số đông đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ thì con đường thẳng đó tuy vậy song cùng với cạnh còn lại của tam giác.

*

Câu hỏi ôn tập 4 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu, vẽ hình, ghi đưa thiết và kết luận về hệ quả của định lý Talet.

Trả lời:

Hệ quả của định lý Talet:

Nếu 1 đường thẳng giảm 2 cạnh của một tam giác và song song cùng với cạnh còn lại thì nó tạo thành thành 1 tam giác mới bao gồm 3 cạnh khớp ứng với tỉ lệ thành phần 3 cạnh của tam giác sẽ cho.

*

Câu hỏi ôn tập 5 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu định lý về đặc thù của mặt đường phân giác vào tam giác (vẽ hình, ghi trả thiết và kết luận).

Trả lời:

Định lý:

Trong tam giác, mặt đường phân giác của 1 góc phân tách cạnh đối diện thành 2 đoạn trực tiếp tỉ lệ cùng với 2 cạnh kề của 2 đoạn ấy.

*

Câu hỏi ôn tập 6 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Trả lời:

Tam giác A"B"C" call là đồng dạng cùng với tam giác ABC nếu:

 

*

Câu hỏi ôn tập 7 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu định lý về mặt đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và giảm hai cạnh (hoặc phần kéo dãn của nhị cạnh) còn lại.

Trả lời:

Định lý:

Một mặt đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác và song song cùng với cạnh còn sót lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đang cho.

Câu hỏi ôn tập 8 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu định lý về cha trường thích hợp đồng dạng của nhị tam giác.

Trả lời:

- Trường đúng theo 1 (c.c.c):

Định lý: ví như 3 cạnh của tam giác này tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác tê thì 2 tam giác đó đồng dạng.

- Trường phù hợp 2 (c.g.c):

Định lý: trường hợp 2 cạnh của tam giác này tỉ trọng với 2 cạnh của tam giác kia và 2 góc tạo nên bởi các cặp cạnh đó bởi nhau, thì 2 tam giác đó đồng dạng.

- Trường phù hợp 3 (g.g):

Định lý: nếu 2 góc của tam giác này lần lượt bằng 2 góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.

Câu hỏi ôn tập 9 trang 89 Toán 8 tập 2:  

Phát biểu định lý về trường hòa hợp đồng dạng đặc trưng của nhị tam giác vuông (trường vừa lòng cạnh huyền cùng một cạnh góc vuông).

Xem thêm: Tải Bài Tập Toán Lớp 4: Rút Gọn Phân Số, Chinh Phục Toán Lớp 4 Rút Gọn Phân Số

Trả lời:

Định lý 1: nếu như cạnh huyền cùng 1 cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ thành phần với cạnh huyền với cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì 2 tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.