Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 3 bài 106 : Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số có một chữ số tập 2 với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính :

*

Phương pháp giải:

Nhân số bao gồm một chữ số với những chữ số của quá số trước tiên theo trang bị tự từ bắt buộc sang trái.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lời giải chi tiết:

*


Bài 2

Đặt tính rồi tính :

1212 ⨯ 4 2121 ⨯ 3

1712 ⨯ 4 1081 ⨯ 7 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính thế nào cho các chữ số đứng thảng hàng thẳng cột với nhau.

- Nhân số có một chữ số với các chữ số của quá số trước tiên theo thiết bị tự từ yêu cầu sang trái. 

Lời giải chi tiết:

*


Bài 3

 Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như vậy hết bao nhiêu viên gạch ốp ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 phòng hết : 1210 viên gạch

8 phòng hết : … viên gạch men ?

Muốn tìm giải thuật ta rước số viên gạch men của mỗi phòng nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 phòng học như vậy hết số viên gạch để lát nền là :

1210 ⨯ 8 = 9680 (viên)

Đáp số : 9680 viên.


Bài 4

Tính nhẩm :

*
 

Phương pháp giải:

- Nhân quá số đồ vật hai cùng với chữ số khác 0 của thừa số sản phẩm nhất.

- Viết thêm 1, 2 hoặc 3 chữ số 0 vào sau tác dụng vừa tìm được.

Xem thêm: Bài Tập 2 Trang 10 Sgk Giải Bài Tập Toán 12 Trang 10 Sgk Giải Tích 12

Lời giải chi tiết:

*

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.