Giải bài xích tập trang 165, 166 luyện tập chung SGK Toán lớp 3 bao hàm đáp án và khuyên bảo giải cụ thể cho từng bài xích tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập về phép cộng trừ nhân phân tách trong phạm vi 10000, giải Toán có lời văn. Mời những em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài luyện tập chung– SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166/SGK Toán 3) dưới đây.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 166 luyện tập chung


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 10715 x 6 b) 21542 x 3

30755 : 5 48729 : 6

Hướng dẫn giải

*

*

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 2

Nhà trường cài đặt 105 vỏ hộp bánh, mỗi hộp bao gồm 4 mẫu bánh. Số bánh này được đem chia hết cho những bạn, mỗi chúng ta được 2 mẫu bánh. Hỏi gồm bao nhiêu bạn được trao bánh?

Hướng dẫn giải

Số bánh đơn vị trường đã mua:

4 x 105 = 420 (cái)

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 (cái)


Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài bác 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình đó.

Hướng dẫn giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2)

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 4

Ngày 8 tháng 3 là ngày công ty nhật. Hỏi các ngày chủ nhật vào tháng đó là rất nhiều ngày nào?

*

Hướng dẫn giải

Chủ nhật trước tiên của tháng là ngày một tháng 3 (vì 8 – 7 = 1)

Chủ nhật lắp thêm hai là ngày 8 mon 3 (vì 7 + 1 = 8)

Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3 (vì 8 + 7 = 15)

Chủ nhật thứ tứ là ngày 22 mon 3 (vì 15 + 7 = 22)

Chủ nhật cuối cùng của mon là ngày 29 mon 3 (vì 22 + 7 = 29)

Giải vở bài xích tập Toán 3 bài bác 152: rèn luyện chung

Giải vở bài bác tập Toán 3 bài xích 152: luyện tập chung trang 79 Vở bài tập Toán 3 tập 2 tất cả đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập về phép cộng trừ nhân phân tách trong phạm vi 10000, giải Toán bao gồm lời văn. Mời những em học viên cùng tham khảo chi tiết.

Xem thêm: Án Lệ Là Gì? Nguyên Tắc Áp Dụng Án Lệ Trong Hoạt Động Xét Xử

Giải vở bài bác tập Toán 3 bài bác 151: rèn luyện Chia số có năm chữ số mang lại số tất cả một chữ số

Hướng dẫn giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Đặt tính rồi tính

4182 x 4

16728 : 4

62146 : 3

Câu 2. Nhà trường download 235 vỏ hộp bánh, mỗi hộp gồm 6 loại bánh. Số bánh này đem chia hết mang lại học sinh, mỗi chúng ta được 2 mẫu bánh. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bạn được chia bánh?

Câu 3. Một hình chữ nhật gồm chiều dài 36cm, chiều rộng bởi 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.