- lúc đọc những số tự nhiên ta đọc từ hàng cao tới sản phẩm thấp, hay từ trái quý phái phải.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 177 luyện tập chung

- Để khẳng định giá trị của chữ số ta cần xác định hàng của chúng. Những chữ số của một vài theo đồ vật tự từ bắt buộc sang trái thứu tự là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số (975 ;368) hiểu là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn tía trăm sáu mươi tám. 

Số (6; 020; 975) gọi là: Sáu triệu không trăm nhì mươi nghìn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số (94; 351; 708) gọi là: Chín mươi tư triệu cha trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. 

Số (80; 060; 090) đọc là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi nghìn ko trăm chín mươi. 

b) vào số (975 ;368), chữ số (9) ở hàng trăm ngàn nghìn và có mức giá trị là (900;000).

Trong số (6; 020; 975), chữ số (9) ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là (900).

Trong số (94; 351; 708), chữ số (9) ở hàng trăm triệu và có giá trị là (90;000;000).

Trong số (80; 060; 090), cữ số (9) ở hàng chục và có mức giá trị là (90)..


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Đặt tính rồi tính:

a) (24 579 + 438 67) b) (235 imes 325)

(82604 - 35246) (101598 : 287)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Điền dấu tương thích (>; dfrac2024).

Vậy: (dfrac78 > dfrac56)

+) Ta có: (dfrac1015=dfrac10:515:5=dfrac23;) ( dfrac1624=dfrac16:824:8=dfrac23).

Vậy: (dfrac1015 = dfrac1624)

+) (dfrac1943 34))


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (120m), chiều rộng lớn bằng (dfrac23) chiều dài. Bạn ta ghép lúa ở đó, tính ra cứ (100m^2) thu hoạch được (50 kg) thóc. Hỏi đã thu hoạch được sinh sống thửa ruộng đó từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài ( imes ,dfrac23).

- Tính diện tích = chiều dài ( imes) chiều rộng.

- Số thóc chiếm được = số thóc chiếm được ở (100m^2) ( imes) tỉ số của diện tích s và (100m^2).

- Đổi hiệu quả vừa kiếm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý (1) tạ (=100kg).

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

(120 imes dfrac23=80;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2)) 

Số tạ thóc thu hoạch được trường đoản cú thửa ruộng là:

(50 imes (9600 : 100) = 4800 ;(kg))

(4800 kg = 48) tạ

Đáp số: (48) tạ thóc.


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Thay chữ (a, b) bằng văn bản số say mê hợp:

*

Phương pháp giải:

Dựa vào phép tính đã mang lại lập luận nhằm tìm các chữ số thích hợp hơp. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) • (b) khác (0), bởi vì nếu (b = 0) thì (0) trừ (0) bằng (0) (khác (7)).

• Do đó cần lấy (10 - b = 7), vậy (b = 3), lưu giữ (1) sang trọng (a).

Xem thêm: Tiết 59: Nhân Với Số Có Hai Chữ Số Có Hai Chữ Số, Toán Lớp 4 Trang 69 Nhân Với Số Có Hai Chữ Số

• (b) trừ (a + 1) bằng (0) yêu cầu (a+1=b), xuất xắc (a + 1 = 3) tốt (a = 2).