Giải Toán lớp 4: rèn luyện giúp các em học viên lớp 4 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, xem lưu ý đáp án 5 bài bác tập trong SGK Toán 4 trang 69, 70.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập

Qua đó, giúp những em ôn tập, củng núm lại loài kiến thức, rèn kĩ năng giải Toán 4 thiệt thành thạo. Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án bài rèn luyện trang 69 của Chương 2 Toán 4 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của jenincity.com:


Gợi ý đáp án:

Bài 2

Viết quý giá của biểu thức vào ô trống:

m33023230
m × 78

Hướng dẫn:

Ta thực hiện phép tính nhân với viết tác dụng vào ô trống.

Gợi ý đáp án:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta bao gồm bảng công dụng như sau:

m33023230
m × 782342340179417940

Bài 3

Tim bạn khỏe mạnh thông thường mỗi phút đập khoảng chừng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim bạn đó vào 24 giờ.

Hướng dẫn:

Để tính tần số đập tim của bạn đó vào 24 giờ, ta thực hiện quá trình sau:


Bước 1: Tính số phút vào 24 tiếng (1 giờ đồng hồ = 60 phút)Bước 2: Tính tần số đập tim trong 24 giờ.

Gợi ý đáp án:

Trong 1 giờ tim bạn đó đập mốc giới hạn là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim fan đó đập chu kỳ là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Bài 4

Một shop bán 13 kilogam đường các loại 5200 đồng một ki-lô-gam với 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi chào bán hết hai các loại đường trên shop đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Để giải được bài xích toán, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính giá thành của 13kg đường các loại 5200 đồng.Bước 2: Tính chi phí của 18kg đường các loại 5500 đồng.Bước 3: Tính tổng số tiền thu được.

Xem thêm: Stalker Là Gì - Vài Điều Cần Biết Thuật Ngữ Stalker

Gợi ý đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường một số loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền cung cấp 18 kilogam đường nhiều loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền shop thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Bài 5

Một trường học có 18 lớp, trong các số đó có 12 lớp, từng lớp có 30 học viên và 6 lớp, từng lớp có 35 học tập sinh. Hỏi trường kia có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính số học viên của 12 lớp, từng lớp bao gồm 30 học sinh.Bước 2: Tính số học sinh của 6 lớp, từng lớp gồm 35 học tập sinh.Bước 3: Tính tổng số học viên của ngôi trường đó.

Gợi ý đáp án: