Một Sở giáo dục và đào tạo – Đào tạo nhận ra 468 thùng hàng, từng thùng có 40 bộ vật dụng toán học. Người ta vẫn chia rất nhiều số bộ vật dụng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường dấn được từng nào bộ đồ dùng Toán học ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính tổng cộng bộ vật dụng học Toán Sở đó nhận được ta rước số bộ đồ dùng trong 1 thùng nhân cùng với số thùng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 90

- Tính số bộ vật dụng mỗi trường được trao ta lấy tổng số bộ đồ dùng học Toán Sở đó cảm nhận chia mang lại tổng số trường.

Cách 2:

- tìm kiếm số thùng mặt hàng mỗi trường được trao ta lấy số thùng hàng Sở đó nhận thấy chia mang lại tổng số trường.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận ta lấy số bộ vật dụng trong 1 thùng nhân cùng với số thùng được nhận.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Sở giáo dục đào tạo – Đào tạo đã nhận được được tất cả số bộ vật dụng học toán là:

40 × 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường cảm nhận số bộ đồ dùng học toán là:

18 720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ.

Cách 2:

Mỗi trường nhận thấy số thùng mặt hàng là:

468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận ra số bộ vật dụng toán học là: 

40 × 3 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ.

Bài 4

Biểu đồ sau đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được vào 4 tuần trước ngày khai giảng:

*

Dựa vào biểu đồ gia dụng hãy vấn đáp các thắc mắc sau :

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách ?

b) Tuần 2 bán được không ít hơn tuần 3 từng nào cuốn sách ?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách ?

Phương pháp giải:

- Quan gần kề biểu đồ để tìm số sách phân phối được trong mỗi tuần và vấn đáp các câu hỏi.

- tìm kiếm số sách trung bình mỗi tuần bán được ta mang tổng số sách bán tốt chia cho 4.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Tuần 1 bán tốt 4500 cuốn sách.

Tuần 4 bán tốt 5500 cuốn sách.

Tuần 1 chào bán được thấp hơn tuần 4 số cuốn sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán tốt 6250 cuốn sách.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Liên Tục Tại Một Điểm, Hàm Số Liên Tục Trên Một Khoảng

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách.

Tuần 2 bán được rất nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình từng tuần bán được số cuốn sách là:

22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách) 


Mẹo search đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + jenincity.com"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4 jenincity.com"