- mong thử lại phép cùng ta hoàn toàn có thể lấy tổng trừ đi một trong những hạng, giả dụ đươc kết quả là số hạng còn lại thì phép tính có tác dụng đúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập trang 48

- Muốn test lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cùng với số trừ, ví như đươc tác dụng là số bị trừ thì phép tính có tác dụng đúng.

Lời giải chi tiết:

*


Tính quý hiếm của biểu thức:

a) (570 - 225 - 167 + 67)

(168 imes 2 : 6 imes 4)

b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113))

Phương pháp giải:

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

- Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phép nhân, chia trước; triển khai phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ bao gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, phân tách thì triển khai từ trái quý phái phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (570 - 225 - 167 + 67 )

(= 345 - 167 + 67)

(= 178 + 67 )

(= 245)

(168 imes 2 : 6 imes 4 )

( = 336 : 6 imes 4 )

( = 56 imes 4 )

(= 224)

 b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(= 78 + 122 )

(= 200)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) )

(= 5625 - 5000 : (121 - 113) )

( = 5625 - 5000 : 8 )

(= 5625 - 625 ) 

(= 5000)


Bài 3


Video giải đáp giải


Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) (98 + 3 + 97 +2)

(56 + 399 + 1 + 4) 

b) (364 + 136 + 219 + 181)

(178 + 277 + 123 + 422)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số tất cả tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , ... Lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) (98 + 3 + 97 +2 )

(= (98 +2) + ( 97 + 3) )

(= 100 + 100 = 200)

 

+) (56 + 399 + 1 + 4 )

(= (56 + 4) +( 399 + 1) )

(= 60 + 400 = 460)

 

b) (364 + 136 + 219 + 181 )

(= (364 + 136) + (219 + 181) )

(= 500 + 400 = 900)

 

 +) (178 + 277 + 123 + 422 )

(= (178 + 422) + (277 + 123) )

(= 600 + 400 = 1000)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Hai thùng chứa được toàn bộ là (600l) nước. Thùng bé bỏng chứa được ít hơn thùng lớn (120l) nước. Hỏi mỗi thùng cất được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó:

Số bự = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé nhỏ = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

*

Cách 1

Thùng nhỏ nhắn chứa được số lít nước là :

((600 -120) : 2 = 240;(l))

Thùng to chứa được số lít nước là :

(600 - 240 = 360 ;(l))

Đáp số: Thùng bé: (240 l);

Thùng to: (360 l).

Cách 2

Thùng to chứa được số lít nước là:

(600 + 120) : 2 = 360 (lít)

Thùng bé bỏng chứa được số lít nước là:

600 - 360 = 240 (lít)

Đáp số: Thùng bé: 240 lít

Thùng to: 360 lít


Bài 5


Video khuyên bảo giải


Tìm (x):

(a);x imes 2 = 10); ( b);x : 6 = 5)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- mong mỏi tìm thừa số chưa chắc chắn ta lấy tích chia cho vượt số đang biết.

- ý muốn tìm số bị phân tách ta lấy thương nhân với số chia.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Lớp 5 - ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (x imes 2 = 10) b) (x : 6 = 5)

(x = 10 : 2) ( x = 5 imes 6)

( x = 5) (x = 30) 

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 806 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.