- Độ lâu năm sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn trụ bán kính (7cm) và hình tròn bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100, 101 luyện tập chung

- ý muốn tính chu vi hình tròn ta lấy (2) lần nửa đường kính nhân với số (3,14.) 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tròn bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình trụ bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ dài sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Hai hình tròn có cùng trọng điểm O như hình bên. Chu vi hình trụ lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ nhắn bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính bán kính hình tròn lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn trụ theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn lớn dài thêm hơn chu vi hình tròn bé xíu (=) chu vi hình trụ lớn (-) chu vi hình trụ bé.

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn trụ lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn bé bỏng là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ nhắn số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video gợi ý giải


Hình mặt tạo vì hình chữ nhật với hai nửa đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình vẽ = diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình trụ có cùng nửa đường kính 7cm.

- diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình tròn = r × r × 3,14.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình đang cho bằng tổng diện tích s hình chữ nhật cùng hai nửa con đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn bằng diện tích hình trụ bán kính (7cm).

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã mang lại là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần vẫn tô màu của hình vuông vắn ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và ăn diện tích của hình tròn trụ đường kính là 8cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình tròn chổ chính giữa O có đường kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông và bởi 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình trụ tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Trợ Lý Ảo Google Assistant Là Gì ? Cách Sử Dụng Google Assistant

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.