Hướng dẫn giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn hay, ngắn gọn, bám sát đít nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5. Cung cấp các em ôn luyện đạt công dụng cao nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 99, 100: diện tích hình tròn


Để ôn luyện sâu loài kiến thức, những em cần lành mạnh và tích cực giải các bài tập trong sách giáo khoa cùng sách bài tập từ đó tìm ra phương pháp giải hay cho những dạng toán, sẵn sàng tốt cho những kì thi sắp đến tới. Dưới đấy là hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 100 diện tích hình tròn vừa đủ nhất từ team ngũ chuyên gia giàu gớm nghiệm chia sẻ miễn phí, cung cấp các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học viên cùng quý thầy cô xem thêm dưới đây.

Tham khảo các bài trước đó:

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập không thiếu nhất

Giải bài xích 62: Chu vi hình tròn Toán lớp 5 khá đầy đủ nhất

Giải Toán lớp 5: hình tròn trụ - Đường tròn 96, 97 tương đối đầy đủ nhất

Toán lớp 5 trang 100: diện tích hình tròn

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = 3/5 m

Phương pháp giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S= r × r × 3,14

(S là diện tích s hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn).

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

a) diện tích hình tròn trụ là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích hình tròn trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c) diện tích hình tròn trụ là:

3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304 (m2)

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = 4/5 m

Phương pháp giải

- Tính nửa đường kính hình tròn: r = d : 2

- Tính diện tích s hình tròn: S= r × r × 3,14.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

a) bán kính hình trụ dài:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) chào bán kính hình trụ dài:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn trụ là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) buôn bán kính hình tròn dài:

4/5 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tìm diện tích một khía cạnh bàn hình trụ có bán kính 45cm

Phương pháp giải

Diện tích khía cạnh bàn bởi diện tích hình trụ có bán kính r = 45cm và bằng r × r × 3,14.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Diện tích khía cạnh bàn kia là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

6358,5cm2= 63,585 dm2

Đáp số: 63,585dm2

File cài đặt hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 100 (Diện tích hình tròn):

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo xem thêm và so sánh đáp án chủ yếu xác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập Trang 68 Sgk Giải Tích 12

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô gồm thể đọc thêm nhiều tư liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán như đề khám nghiệm học kì, 1 tiết, 15 phút trên lớp, chỉ dẫn giải sách giáo khoa, sách bài tập được cập nhật liên tục tại siêng trang của chúng tôi.