Viết những số thập phân sau thành tỉ số tỷ lệ (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số xác suất của hai số (theo mẫu):


Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57; 0,3; 0,234; 1,35.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 giải toán về tỉ số phần trăm

Mẫu: 0,57 = 57%.

Phương pháp giải:

Nhân số kia với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên buộc phải số tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

0,3 = 30%; 0,234 = 23,4%; 1,35 = 135% 


Tính tỉ số xác suất của hai số (theo mẫu):

a) (19) với (30); b) (45) cùng (61); c) (1,2) và (26);

Mẫu: (a);19:30=0,6333;...=63,33\%) 

Phương pháp giải:

Tìm thương hai số sau đó nhân thương đó với (100) cùng viết thêm kí hiệu (\%) vào bên đề nghị tích tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

b) (45: 61 = 0,7377 …= 73,77\%) 

c) (1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61\%)


Một lớp học sinh có 25 học tập sinh, trong các số đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ số học tập của lớp đó?

Phương pháp giải:

- tra cứu thương của số học viên nữ và số học viên của lớp học tập đó.

- Nhân thương đó với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên bắt buộc tích kiếm tìm được.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Cả lớp: 25 học sinh

Học sinh nữ: 13 em

Học sinh cô bé chiếm: ...% cả lớp?

Bài giải

Tỉ số tỷ lệ của số nàng và số học sinh của lớp là:

13 : 25 = 0,52

0,52 = 52%

Đáp số: 52%.


Lý thuyết

Tìm tỉ số phần trăm của nhì số

a) lấy một ví dụ : Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong số đó có 315 học viên nữ. Tra cứu tỉ số phần trăm của số học viên nữa và số học viên toàn trường.

Tỉ số của học viên nữ cùng số học sinh toàn trường là 315 : 600.

Ta có: 315 : 600 = 0,525

0,525 × 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số tỷ lệ của số học viên nữ cùng số học sinh toàn ngôi trường là 52,5%.

Thông hay ta viết gọn phương pháp tính như sau:

315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Quy tắc: Muốn tìm kiếm tỉ số phần trăm của nhị số (a) và (b) ta làm như sau:

- tìm kiếm thương của (a) cùng (b).

- Nhân thương đó với (100) cùng viết thêm kí hiệu (\% ) vào bên đề nghị tích search được.

Lưu ý : Khi tìm tỉ số xác suất của nhị số (a) cùng (b), ta rất có thể viết gọn thành (a:b imes 100\% ).

b) bài toán 1: Trong 80kg nước biển bao gồm 2,8kg muối. Tra cứu tỉ số phần trăm của lượng muối bột trong nước biển.

Bài giải:

Tỉ số tỷ lệ của lượng muối bột trong nước đại dương là:

2,8 : 80 = 0,035

0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5 %.

c) việc 2: Một sân vườn cây nạp năng lượng quả tất cả (600) cây tất cả cam sành và bưởi Diễn, trong các số đó có (210) cây cam sành. Hỏi số cây bòng Diễn chiếm bao nhiêu xác suất số cây nạp năng lượng quả cả vườn?

Cách giải:

Trong sân vườn cây ăn quả đó gồm số cây bòng Diễn là:

(600 - 210 = 390) (cây)

Số cây bòng Diễn chỉ chiếm số xác suất số cây ăn uống quả cả vườn cửa là:

(390:600 = 0,65 = 65\% )

Đáp số: (65\% ).

Xem thêm: Con Cú Tiếng Anh Là Gì ? Con Cú Được Tiếng Anh Là Gì

Chú ý: Coi số cây cả sân vườn là (100\% ), ta rất có thể tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn với tổng số cây trong vườn bằng phương pháp lấy (100\% ) trừ đi tỉ số xác suất giữa số kilomet cam sành cùng tổng số cây trong vườn.