Luyện tập phổ biến trang 113
Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 113

•Hình tam giác •Diện tích hình tam giác •Luyện tập trang 88 •Luyện tập phổ biến trang 89 - Phần 1 •Luyện tập tầm thường trang 89 - Phần 2 •Hình thang •Diện tích hình thang •Luyện tập trang 94 •Luyện tập chung trang 95 •Hình tròn. Đường tròn •Chu vi hình tròn trụ •Luyện tập trang 99 •Diện tích hình tròn trụ •Luyện tập trang 100 •Luyện tập thông thường trang 100 •Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt •Luyện tập về tính diện tích •Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) •Luyện tập bình thường trang 106 •Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương •Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật •Luyện tập trang 110 •Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương •Luyện tập trang 112 •Luyện tập tầm thường trang 113 •Thể tích của một hình •Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối •Mét khối •Luyện tập trang 119 •Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật •Thể tích hình lập phương •Luyện tập phổ biến trang 123 •Luyện tập bình thường trang 124 •Giới thiệu hình trụ. Trình làng hình cầu •Luyện tập chung trang 127 •Luyện tập bình thường trang 128
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập
bài trước bài xích sau

Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Chương 3: Hình học
•Hình tam giác •Diện tích hình tam giác •Luyện tập trang 88 •Luyện tập phổ biến trang 89 - Phần 1 •Luyện tập chung trang 89 - Phần 2 •Hình thang •Diện tích hình thang •Luyện tập trang 94 •Luyện tập bình thường trang 95 •Hình tròn. Đường tròn •Chu vi hình trụ •Luyện tập trang 99 •Diện tích hình trụ •Luyện tập trang 100 •Luyện tập phổ biến trang 100 •Giới thiệu biểu trang bị hình quạt •Luyện tập về tính diện tích s •Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) •Luyện tập thông thường trang 106 •Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương •Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật •Luyện tập trang 110 •Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương •Luyện tập trang 112 •Luyện tập thông thường trang 113 •Thể tích của một hình •Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối •Mét khối •Luyện tập trang 119 •Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật •Thể tích hình lập phương •Luyện tập chung trang 123 •Luyện tập phổ biến trang 124 •Giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầu •Luyện tập thông thường trang 127 •Luyện tập phổ biến trang 128


Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng Hướng Dẫn Giải, Bài Tập Về Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học tập Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều Chương 5: Ôn tập