Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số phù hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo phong cách tính của bạn Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 cùng nêu giải pháp tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 124, 125


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số phù hợp vào vị trí chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của doanh nghiệp Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 với nêu phương pháp tính.

Phương pháp giải:

*) - so sánh 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng cách lấy 120 phân chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy giá trị 10% của 120 phân tách cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính tương tự như như trên để tìm 17,5% của 240.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) cách 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu tỷ lệ thể tích của hình lập phương bé bỏng ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- search tỉ số thể tích của hình lập phương mập và hình lập phương nhỏ bé rồi viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm.

- ước ao tìm thể tích hình lập phương phệ ta rước thể tích hình lập phương bé nhỏ nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương mập và hình lập phương bé.

Lời giải chi tiết:

a) Vậy tỉ số xác suất thể tích hình lập phương béo và thể tích hình lập phương nhỏ xíu là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương mập là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Là Gì, Please Wait


Bài 3


Video lí giải giải


Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ dại có cạnh 1cm thành những hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ? 

b) trường hợp sơn các mặt không tính của hình bên thì diện tích cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan gần cạnh hình vẽ nhằm tìm số hình lập phương bé dại có vào hình vẫn cho.

- Áp dụng bí quyết tính diện tích một mặt: diện tích một phương diện = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Coi hình vẫn cho có 3 khối lập phương lớn, mỗi khối các được xếp bởi 8 hình lập phương nhỏ, vậy nên hình vẽ tất cả tất cả: