- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập phổ biến trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập bình thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập chung trang 100Giới thiệu biểu trang bị hình quạtLuyện tập về tính diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập tầm thường trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập thông thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập tầm thường trang 123Luyện tập bình thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Trình làng hình cầuLuyện tập bình thường trang 127Luyện tập chung trang 128

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 127 giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 127 SGK Toán 5): mang lại hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B được nhì hình tam giác ABD và BDC.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 127

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABD và mặc tích hình tam giác BDC.

*

Lời giải:

a) diện tích tam giác ABD là:

4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là:

5 x 3 :2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số xác suất của diện tích tam giác ABD cùng BDC là:

6 : 7,5 = 0,8 = 80 %

Đáp số: a) 6cm2 và 7,5cm2

b)80%

Bài 2 (trang 127 SGK Toán 5): cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) gồm MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ với hình tam giác KNP.

*

Lời giải:

Diện tích tam giác KQP là:

12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 x 6 = 72 (cm2)

Tổng diện tích s hình tam giác MKQ với KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP bằng diện tích hình tam giác KQP.

Xem thêm: Nhị Thức Newton: Công Thức Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Bài 3: Nhị Thức Niu


Vì gồm chung lòng PQ và đường cao HK nên diện tích tam giác KPQ bằng nửa diện tích hình bình hành MNPQ. Vậy diện tích s tam giác KPQ bằng diện tích s phần còn lại của hình bình hành và vì vậy bằng tổng diện tích hai tam giác MKQ với KNP

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 5): trên hình bên dưới đây, hãy tính diện tích s phần sẽ tô màu sắc của hình tròn.

*