Một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá đó (bể không có nắp).b) Tính thể tích bể cá đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 128 luyện tập chung


Một bể kính nuôi cá hình trạng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích s kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nút nước vào bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- vày bể không có nắp đậy nên diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó bởi tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

- Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể bắt buộc thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải chi tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) diện tích xung xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) bởi mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể bắt buộc thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta có thể tìm chiều cao mực nước vào bể bởi 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước vào bể bởi thể tích hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 10dm, chiều rộng 5cm, chiều cao 4,5dm. 


Bài 2


Video trả lời giải


Một hình lập phương bao gồm cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích s toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

- diện tích s xung xung quanh = diện tích s một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


Bài 3


Video gợi ý giải


Có nhì hình lập phương. Hình M có cạnh nhiều năm gấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Japan Rail Pass ( Jr Pass Là Gì ? Cách Dùng Jr Pass Đi Khắp Nước Nhật Dễ

*

a) diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích s toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M vội vàng mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích s toàn phần cùng thể tích từng hình theo phương pháp rồi so sánh kết quả: