a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu tỷ lệ thể tích của hình lập phương nhỏ xíu ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 124 bài 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- kiếm tìm tỉ số thể tích của hình lập phương béo và hình lập phương nhỏ nhắn rồi viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm.

- hy vọng tìm thể tích hình lập phương phệ ta đem thể tích hình lập phương bé nhỏ nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương to và hình lập phương bé.


Lời giải bỏ ra tiết

a) Tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 phải tỉ số thể tích của hình lập phương béo và hình lập phương nhỏ xíu là (dfrac32).

Vậy tỉ số xác suất thể tích hình lập phương béo và thể tích hình lập phương bé là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương phệ là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Ôn Tập Chương 3 Đại Số 12 - Giải Toán 12: Ôn Tập Chương Iii

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.