Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài (150 extm), chiều rộng bằng(dfrac23) chiều dài. Vừa đủ cứ(100 extm^2) của thửa ruộng kia thu được(60 extkg) thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu được từng nào tấn thóc?
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156 bài 2

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính chiều rộng của thửa ruộng

Bước 2: Tính diện tích của thửa ruộng

Bước 3: Tính số thóc thu hoạch được (đơn vị ki-lô-gam)

Lấy diện tích s thửa ruộng chia cho(100)rồi nhân với(60)(vì cứ(100 extm^2)thì thu hoạch được(60 extkg)thóc

Bước 4: Đổi đơn vị chức năng sang tấn

Bài giải:

Chiều rộng thửa ruộng là:

(150 imes dfrac23 = 100 , ( extm))

Diện tích thửa ruộng là:

(150 imes 100 = 15, 000 , ( extm^2))

Số thóc thu hoạc được trên thửa ruộng kia là:

(15 , 000 : 100 imes 60 = 9,000 , ( extkg))

Đổi:(9,000 extkg = 9)tấn

Đáp số:(9)tấn thóc

 


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) khác • Giải bài xích 1 trang 155 - SGK Toán lớp 5 Hãy điền... • Giải bài 2 trang 156 - SGK Toán lớp 5 Một thửa ruộng hình... • Giải bài bác 3 trang 156 - SGK Toán lớp 5 Một bồn tắm hình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
• Giải bài xích 1 trang 155 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 2 trang 156 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 3 trang 156 - SGK Toán lớp 5
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều Chương 5: Ôn tập
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 138 Toán 12 : Bài 4 Trang 138 Sgk Giải Tích 12

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12