Ứng dụng tích phân vào hình học gồm những: Tính diện tích s hình phẳng, tính thể tích đồ gia dụng thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) với g(x) cùng liên tục trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi những đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được xem theo phương pháp sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân vào hình học là 1 trong những ứng dụng quan lại trọng. Nó không chỉ đặc biệt trong giải bài tập toán. Nó còn giúp họ giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống bọn họ nữa. Vụ việc này sẽ tiến hành đề cập vào một bài viết khác.